imwood

Reklamace

Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, sdělí tyto skutečnosti písemně na kontaktní email prodávajícího im@imwood.cz bez zbytečného odkladu do 2 pracovních dnů od převzetí zboží.
Reklamace musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady, číslo faktury.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

Pokud zásilka dojde zákazníkovi poškozená vlivem přepravy /poškozená krabice, rozbitý nebo jinak poničený obsah zásilky/ zákazník tuto skutečnost nahlásí bez odkladu na přepravní službu - Česká pošta či PPL dle toho jak bude zákazníkovi zásilka doručena a také opět písemně na kontaktní email prodávajícího bez zbytečného odkladu do 2 pracovních dnů od převzetí zásilky.

Pokud tak zákazník neučiní a neohlásí skutečnost na přepravní službu nemůže zákazník vymáhat náhradu poškozeného zboží na prodejci.

O reklamaci u přepravní společnosti kupující informuje emailem prodávajícího.

V případě reklamace zákazníkem si může prodávající od zákazníka vyžádat foto poškozené zásilky /krabice/ nebo poškozeného zboží, popř. žádat o zaslání poškozeného zboží nazpět. Zákazník je povinnen poškozené zboží + krabici do úplného vyřízení reklamace mít k dispozici jak pro prodávajícího tak pro přepravní společnost, u které bude reklamaci uplatňovat.

Opožděné reklamace bohužel není možné uznat, neboť už není možné dopátrat, zda k poškození skutečně došlo při přepravě nebo až u zákazníka doma.

Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem. Náklady spojené s dopravou se nevrací.